Ceska televize

Ceska televize

Stanice T24 V cel den nab zpravodajsk bloky a aktu t kter h svtem!

Online vys T24 slibuje v div nejnovj informace z celosvtov dn A se jedn o politiku, mezin vztahy, sport, kulturu nebo katastrofy. Vdy jste v obraze! P ZDE se mete pod na vys T24.

T24 vznikl v roce 2006 jako dal kan esk televize. Protoe se doba st zrychluje a je mono pod informace prakticky okamit, vyuila esk televize lidsk poteby o informovanost a z kan T24. Pvodn online vys zpravodajsk kan dnes ji doprov bn kan v televizi. V roce 2010 z T24 4. m v sout Ki lupa, udleno v kategorii m v sledovat a co zde najdete

T 24 je stanice, kter vys 24 hodin denn. Kad 30 nebo 60 minut na T24 naleznete krat zpravodajsk blok, kter V dod aktu informace z m dn a dod informace o poas T24 je vysoce kvalitn program pro leny populace, kter nen jedno okoln svt. Velk plus stanice T24 je pednost informan li na spodn stran obrazovky, kter je neust Peuterey Outlet aktualizov a nab zpravodajstv i mimo pravideln zpr programy

Mimo zpravodajsk poady tak na T24 mete sledovat hodin Bhem pl hodiny V Nora Fridrichov (moderuje a od roku 2006) provede t nejdleitj ze svtov i n politick sc pedstav V aktu ekonomick kauzy a uvede V do obrazu v p e jste nestaili sledovat “Ud i hlavn zpravodajstv “168 hodin” je v toho NEJdleitj a NEJpodstatnj pro Va povdom o okoln svt za uplynul t Kad nedln dopoledne ji v jak 20let mete na esk televizi sledovat dokument poad Prvn pravideln cestovatelsk magaz kter byl vys od roku 1987. S zaost na zahranin p kr zaj ze soci sf anebo si zasout To v v prvn virtu studiu na esk obrazovk poady

Mezi zpravodajsk relace T24 pat v 10 20 minut dlouh poad V rychle a kvalitn informuje o novink v esk republice i ve svt. V Moravce V jednou do t Giubbotto Peuterey Uomo pivedou do politick dn a pod taktovkou moder bude vyzpov dal z ad esk z i v osoba. Celek jsou v zpravodajstv kter m mnohaletou tradici.

Vys T24 mete sledovat online i na televiz

Sledujte nejnovj zpr na CT 24. CT24 je zpravodajsk kan esk televize, kter se 24 hodin Scarpe UGG Sito Ufficiale denn vnuje pev zpravodajstv Zpr Hyde Park, Kuchask pohotovost, PORT, AZ kv Ud koment Studio T24, Ud Retro, Mal Farma, Den D III, Studio 6, Diagn t24, sport online, ct 24 archiv, hd, ct24 pocasi, ct 24 moderatori, ct 24 zpravy, t 24 online, program, poas sport, pocasi, hyde park, volby, archiv, interview, moder tep, dakar, notebook, t24, esko, e