cesta k chemickému odzbrojeniu v S

cesta k chemickému odzbrojeniu v S

Je n to jasn Netreba ani pochybova o tom, e maj dos odvahy na to, aby ho pouili. Ako je zn bud sa snai za na Izrael. Treba sa Giubbotto Peuterey na to pripravi.

Tieto objekty sa nach na rozsiahlom je ak ich chr M vznikn snaha o ich koncentr na niekok miestach. Ale: treba n miesta, ktor s vhodn na dlhodob uskladnenie. Zbrane treba dopravova tak, aby po ceste nedo k S to nebezpen chemick zbrane. Je zrejm e nebude mon to skladova na vojensk z (aj ke to ako prv vz na um) tak zbrane musia by uskladnen v neutr z musia ich chr neutr sily.

Okrem oividn organizan Giubbotto Peuterey probl existuj aj akosti technick charakteru. Hovor vojensk expert Viktor Mucharovskyj:

Na zne chemick zbran sa pou postupy. V Rusku s tak zariadenia. al rozmer ot tkvie v tom, i to bude mon iba pri podmienke, e sa voi Damasku nepouije hrub sila. Do toho asu, Scarpe Australiane UGG k USA nebud garantova to, e do konfliktu nezasiahnu, ot bude alej visie vo vzduchu.